Tomtom - Creating beauty

Vi säljer leksaker med inriktning på barn och vuxna med funktionshinder. Vi vänder oss till föräldrar och pedagoger inom t.ex. förskolor, lekotek, korttidsboenden, specialförskolor, sjukhus etc. Vi har personlig erfarenhet av hur svårt det är att hitta passande leksaker i "vanliga" affärer till personer med funktionshinder och vill på detta sätt försöka möta ett behov. Pedagogiskt, bra material kan vara ett fantastiskt verktyg när man som förälder eller pedagog försöker kommunicera med någon, nå fram till någon. Vi hoppas att våra produkter skall hjälpa er med detta.

Varför creating beauty?

  • Ordet skönhet kan inneha så många olika betydelser. Vi ser stor skönhet i lek. Förmågan och förståelsen av lek ser olika ut för olika personer. Genom lek uppnås kommunikation, glädje, närhet och utveckling - vad är vackrare än detta?

Varför fjärilar?

  • Våra fjärilar får stå som en metafor för innebörden av kommunikation - frihet och utveckling.

Varför TomTom?

  • Tomtoms grundare Linda Forshaws son hette Tommy och kallades som liten TomTom.